tisdag 5 maj 2020

Var inte rädd


Var inte rädd!

Du skall kasta dem med kastskovel,
och vinden skall föra bort dem
    och stormen skingra dem.
Men själv skall du fröjda dig i Herren,
jubla över Israels Helige. Jes.41:16

Rädsla, otrygghet och ensamhet kan vi då och då känna lite till man. Tyvärr kan det även bli ett permanent tillstånd Det finns så många olika faktorer som skapar rädsla. Jesaja skriver om detta i kap.41. Han var profet under en orolig tid i Israel. Men det var någon som fanns hela tiden, som var närvarande i hans liv; Herren! Den grundläggande tryggheten från Herren!
Jesaja var ifrågasatt, hånad och utsatt för spott och spe. Trots detta var han trygg. Därför kunde han förmedla till Israels folk vad Herren hade att säga.
Men du Israel, min tjänare,
    du Jakob, som jag har utvalt,
du ättling av Abraham, min vän!
Jag har hämtat dig från jordens ändar,
kallat dig hit från dess yttersta hörn
och jag har sagt till dig: "Du är min tjänare,
dig har jag utvalt och inte förkastat."
10 Frukta inte, ty jag är med dig,
    se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig,
    jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jes.41:8-10

V10 är en vers som påminner om när någon tar ens hand. Den är varm den är också trygg och säger; ”frukta inte, var inte ängslig, ty jag är din Gud!”
Handen och orden är i harmoni och rädslan klingar av. Jag känner mig trygg och inte ensam längre. Det som skapar rädslor är känslor och känslor kan man inte lita på. Vetskapen om Guds närvaro är mer än känslor.

 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Rom.8:38

Här fortsätter Paulus på samma tema. Han visste verkligen vad förföljelse innebar. Han litade inte hellre på känslorna utan förtröstade helt på Jesus Kristus!
Jesaja hade samma trygghet som vi kan utläsa i sista delen av vers 10; ” Jag styrker dig, jag hjälper dig,
    jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
Jesaja skriver här om min rättfärdighets högra hand? Det kan inte vara någon annan än Kristus. Jesaja visste att han var omsluten av Kristus, därför vill han förmedla denna trygghet vidare till Israel.
Se, alla som hatar dig
    skall komma på skam och blygas.
Dina motståndare skall bli till intet och förgås. Jes.41:11

Den som inte upplevt rädsla har lätt att säga; ”var inte rädd!” Den som är rädd vill inget annat än bli fri från rädslan, otryggheten och ensamheten. Jesus var också rädd och fylld av ångest.
 och han sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig." 39 Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: "Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill." Matt.26:38-39

Jesus vågade uttrycka sin vånda inför lärjungarna och inför sin Fader. Han visste vad han snart skulle gå igenom. Hur är det med mig/dig, när det gäller att våga erkänna vår rädsla? Det är nog där problemet sitter, att våga berätta för Jesus; ”jag är rädd!”
Jag tror att Jesus vill att vi ska erkänna vår rädsla och låta hans trygghet komma in i oss till förvandling och glädje.
Se, alla som hatar dig
    skall komma på skam och blygas.
Dina motståndare skall bli till intet och förgås.
12 Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem.
De som strider mot dig
    skall gå under och bli till intet.
13 Ty jag är Herren, din Gud,
    som fattar din högra hand
och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.
14 Frukta därför inte, du mask Jakob,
ni Israels män.
    Jag hjälper dig, säger Herren.
Israels Helige är din återlösare. Jes.41:11:14

Återigen talar Jesaja sanningen till Israels folk med uppmuntrande ord; ” frukta inte, jag hjälper dig och Israels helige är din återlösare!” Orden han vill vidarebefordra är inte känslor utan sanningen! Jesaja vill att Israels folk ska fatta Herrens högra hand!
 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Joh.14:1

Jesus vill med dessa få ord att vi ska tro! Men inte med en tro byggd på prestation utan på barnaskapets tro; prestationsfri! Det är den tro som bygger på en vetskap om att vara älskad, tveklöst älskad och accepterad. Framförallt förlåten.
24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. 25 Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem." Joh.17:24-26

Var inte rädd!

lördag 2 maj 2020

Att leva i glädjen(F) Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. (G) Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.  Fil.4:6-7
Det finns en stor hemlighet i dessa båda bibeltexter. De är från två olika brev, skrivna av Paulus genom Jesus Kristus. Här finns ett litet ord som jag återigen vill påminna om. Det är ordet ”i”, som är grunden till ett fungerande glädjerikt liv som kristen.
Jesus säger:
17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla18 (N) Jag säger er sanningen[e]: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav[f], inte en prick[g] i lagen[h] förgå, inte förrän allt har skett.  Matt.5:17-18 
För Jesus var allt precis lika viktigt i (vad som vi beskriver som) Gamla testamentet. Det var dessa skrifter Jesus utgick ifrån när han undervisade och verkade. Allt hade ett samband och allt hade sin betydelse i Jesu undervisning.
Därför är det av största vikt när vi läser, att se också vad vi läser. Uppenbarelsen vi får från Jesus bygger på att vi ska vara ” i Honom.” Därför ska vi i vår läsning vara extra uppmärksamma på ”i.”

Varför är jag så angelägen om detta?
Jo, frågan vi ska ställa oss varje dag är: ”Vem är du Jesus?”
När vi ställer den frågan förändras våra liv. Vi kommer bort ifrån allt vad vi ska göra och hur vi ska göra! Det finns så mycket som plågar oss i detta med ”vad och hur!” Ofta ligger orsaken till vår otillräcklighet i ”vad och hur.” Det tillfredsställer bara köttet!
Alldeles för ofta kommer appeller och proklamationer från olika ledare om evangelisation, vittnade och goda gärningar. De sägs utan förberedelser och undervisning. Sedan fyller de på med andra måsten i kaffelistan, städningen och mycket annat.
Allt ovan är bra, men det ska komma i rätt ordning. Det blir så mycket vi ska göra för Gud att vi inte får tid för det mest elementära av allt!
Jesus säger till oss och till lärjungarna: ”Följ mig!” Vad betyder egentligen dessa ord? I den grekiska grundtexten betyder orden: umgås eller sällskapa med mig! Ser vi denna betydelse på rätt sätt, så träder syftet med efterföljelsen fram mycket tydligt. Desto mer vi umgås och sällskapar med Jesus, desto mer lika blir vi Honom.
Allt detta är lätt att missuppfatta och få oss att tro att vi inte ska göra något alls. Poängen är att vår största glädje ska ligga i att lära känna honom först!
14 Därför böjer jag mina knän inför Fadern, 15 han från vilken allt som kallas far[d] i himlen och på jorden har sitt namn. 16 (M) Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 (N) att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken18 (O) Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet[e] 19 (P) och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
20 (Q) Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, 21 (R) hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.  Ef.3:14-21
Om vi läser noga, så ser vi många ”i” och de har en mycket stor betydelse för oss. Paulus skriver och ropar ut sin längtan att lära känna Kristus ännu mer. Han vet att, Jesu närvaro i honom betyder allt. Texten beskriver också glädjen att bara ta emot!
Paulus har lärt känna ”vem Jesus är” och därför flödar hans frimodighet i Honom. Paulus umgås med Jesus i lovsång, tillbedjan och bön, därför lever Paulus i stor glädje. Han har fått utstå mycket förföljelse och misshandel, men det betyder väldigt lite för honom! Gemenskapen med Jesus överbryggar allt. Paulus vet vem Jesus är!
Undervisningen från Paulus är född av Gud, därför föds vår längtan att vara lyhörda för vad Gud har i förberedelse för oss. Gud vet var vi är och Han leder oss steg för steg dit Han vill, utifrån vår förmåga och gåvor.

Det absolut viktigaste är att vi har all vår trygghet i Jesus Kristus. Därifrån är det mycket lätt att gå vidare i våra uppdrag. Vi ska veta att Jesus vill att vi ska vara ljus i en mörk värld.
 Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 (H) Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11 (I) Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.  Joh.15:9-11
Glädje är något vi alla behöver mycket av. Jag tror att anledningen till att det finns så mycket psykisk ohälsa är avsaknaden av genuin äkta glädje. Den största glädje vi kan få, är gemenskapen med Jesus. Här finns inga krav, måsten eller prestation. Jesus vill bara vara tillsammans med oss. Han finns där hela tiden och bara väntar på oss.
Jesus är inte intresserad av ” vad och hur” utan han vill bara visa oss ”vem han är!” Allt annat faller på plats genom att umgås med honom. Att höra hans trygga ord till oss.
Men om vi inte hör något, vad händer då? Vi har först och främst hans ord i Guds ord, Bibeln. Där talar han tydligt till oss genom den helige Ande. Det enda hindret är hur vi prioriterar vår tid. Lite tid i Guds ord och, hörseln avtar, mycket tid i Guds ord och hörseln ökar!
21 (N) Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Lägg era brännoffer[d]tillsammans med era slaktoffer och ät upp köttet! 22 (O) För på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte några befallningar eller bud om brännoffer och slaktoffer. 23 (P) Det bud jag gav dem var detta: ”Lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra helt på den väg jag befaller er, så ska det gå väl för er.” 24 (Q) Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta. De vände ryggen till mig, inte ansiktet.  Jer.7:21-24
Om jag parafraserar texten så kan vi säga så här: ”Lägg ner all verksamhet, vad den än har för syfte. Lägg all kraft att umgås med Jesus. Ur denna gemenskap med Jesus skapas förutsättningar till verksamheter. Skillnaden är att den verksamheten är ”född ur Jesu närvaron”. Den verksamheten kommer att bära frukt! Varför? Den är utåtriktad!
35 Säger ni inte: fyra månader till[l], sedan kommer skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36 Redan nu får den som skördar[m] sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. 37 (K) Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete."  Joh.4:35-38

Glädjen av att gå med det glada budskapet, evangeliet, kan ske på så många olika sätt. Det finns ingen mall! Alla är vi bra på det ena eller andra. Låt oss inrikta oss på att göra det som vi är bra på. Vi behöver inte efterlikna någon annan människa. Det viktiga är att vi blir lika Jesus.
När Jesus kallade sina lärjungar, satte han dem inte i en bibelskola. Han ville umgås med dem. Målet var att de skulle bli lika sin Mästare. Trots att de var tillsammans i över tre år behövde lärjungarna den helige Ande. Jesu närvaro i oss som, Gud vår Fader, skänkt till oss. Vår Hjälpare!
15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Kol.3:15-17
När nu inte Jesus finns här fysiskt, har Han gett oss ett annat sätt att umgås. Principen är den samma! Ur gemenskapen med den helige Ande skapas en förtrolighet och en stor glädje!
När tacksamheten flödar i våra hjärtan, föds den stora glädjen i att veta detta: ”Vi är Guds barn, vi har del i Guds rike och i detta rike är Jesus Kung.” Vi behöver inte prestera ett enda dugg, vi behöver bara ta emot denna ljuvliga sanning.
Först när vi tar emot denna sanning inser vi skillnaden på ”vad och hur” och ser det underbara i att veta vem vi tror på!

Låt alltid hjärtat fråga: ”Vem är du Jesus?”

torsdag 30 april 2020

Att komma in i evangeliets centrum


Att komma in i evangeliets centrum

Helsingborg 10 januari 2020

3 (C) Evangeliet handlar om hans Son, som till sin mänskliga natur[a] är född av Davids ätt 4 (D) och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre. 5 (E) Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.  Rom.1:3-5 
Bilden ovan ska föreställa Paulus. Det är alltid vanskligt att ta fram en bild på en person som ingen vet hur han såg ut. Jag tog mig friheten att göra det i alla fall. Personligen gillar jag bilden och det beror på Paulus vänstra hand! Det finns en aktivitet i den, som visar på hans koncentration i skrivandet. Hela hans person finns med i det som han skriver!
Romarbrevet betraktas av många som Paulus masterskrift! Jag instämmer i deras tankar. Inledningen av brevet är en sorts varudeklaration av evangeliernas budskap till oss.
·         Evangeliet handlar om Guds Son
·         Jesus hade en mänsklig natur
·         Jesus har bevisats vara Guds Son
·         Jesus är uppstånden från de döda
·         Jesus Kristus är vår Herre
·         Genom honom har vi fått ett uppdrag
·         Vi ska föra alla folk till trons lydnad för hans namns skull
Hela texten vill ställa en fråga till, den viktigaste av alla frågor: ” Jesus, vem är du”? En konstig fråga kan man tycka! Vi vet ju alla genom evangelierna vem han var, vad han gjorde och till och med vad han talade till folket.
Men, vem är han för dig?
Låt mig ta ett lite banalt exempel! Du har fastnat för en speciell bil som du går och drömmer om att den ska bli din. På bilfirman hämtar du en folder om just den bilmodellen. Du läser och läser om bilen och till slut kan du allt om bilen och dess fantastiska förmågor och tekniska fördelar.
Är bilen din nu? Nej! Den är inte din förrän du köpt den!
Paulus syfte med inledningen av Romarbrevet är att vi ska se vem Jesus är! Det räcker inte att läsa om Jesus i Bibeln. Människor som följde Jesus och såg allt som hände genom hans ord blev mycket förundrade. Men de förstod inte vem han var.
18 (G) En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?" 19 De svarade: "Johannes Döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." 20 Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."  Luk.9:18-20 
Som alltid ställer Jesus frågor och han är van vid att få många olika svar. Människor runt honom, ställer också frågor till honom. Svaren från Jesus innebar alltid ett livsförvandlande svar. Texter som beskriver detta är INTE bara till de som var tillsammans med honom i dåtid. De är lika aktuella för oss i nutid. Texten ovan är en som beskriver betraktaren och lärjungen!”
Folkmassorna var inte eniga om vem Jesus var. Deras svar tyder på både okunskap och en stor osäkerhet. Petrus svar är tvärsäkert: ”Guds Messias.” Petrus var ofta tvärsäker, men som vi vet tappade han också fokus. Förnekelsen från hans sida berodde på fruktan. Han blev senare upprättad av Jesus och fruktan fanns inte längre kvar i hans liv.
Evangelierna har olika huvudinriktningar och teman. Markus evangeliet har som grundtanke: ”Vem är den mannen, alltså Jesus.” När vi läser Markus texter återkommer denna fråga ofta, men är formulerad på olika sätt. Därför måste vi betrakta denna fråga från Markus som viktig även för oss idag.
37 Då kom en stark stormvind, och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. 38 Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sade: "Mästare[i]! Bryr du dig inte om att vi går under?" 39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: "Tig! Var tyst!" Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. 40 Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro?" 41 (N) Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: "Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom!"  Mark.4:37-41
Vad händer egentligen när vi umgås med en person ofta och gärna. Bit för bit byggs det upp förtroende och tillit. Resultatet av denna typ av gemenskap blir ofta livslång. Om det blir en knut på tråden någon gång är det lätt att reda ut den. Det bygger på trohet i glädjen över någon som inte överger dig.
16 (N) Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först[d] men också greken. 17 (O) I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.  Rom.1:16-17

Här är en annan beskrivning från Paulus om vad det innebär att ha en livgivande relation. Paulus skäms inte för evangeliet, för han vet vem Jesus är! Han vet också att det är en Guds kraft till frälsning. Han påstår att det bygger på tro till tro. Paulus är också medveten om att den rättfärdige ska leva av tro.
Paulus har inte bara läst om Jesus, han har tagit reda på vem Jesus är! Framförallt blev Paulus en annan person efter mötet med Jesus. Det finns en annan översättning som säger följande: ” Av tro ska den rättfärdige leva.”  Hur ska man då översätta rättfärdighet? Man kan säga så här: ” Den rättfärdige tillåter Guds inflytande i ens liv!” Det är alltså Guds närvaro i våra liv som gör det möjligt att leva rättfärdig.
Betydelsen av ordet tro har jag berört många gånger men nu tar jag bara en kort repris. Att sitta i Guds famn är att tro och när vi sitter där skapar det trohet, tillit och förtröstan. Det är alltså en relation. Det går inte att bar läsa sig till att sitta i Guds famn, man måste ha varit där, i famnen.
Allt detta låter så banalt enkelt! Jag vill påstå att det så enkelt. Jesus hade inget syfte att vilja krångla till begreppen. Han är den tydligaste av alla. Allt krångel kan vi bara tillskriva oss själva.
46 (T) Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." 48 Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" 49 Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. 50 (U) Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor."  Matt.12:46-50 
Säger Jesus att han inte bryr sig om sin familj? Nej verkligen inte. Det han vill ha sagt är att relation skapar handling och detta fall lyfter han betydelse av att göra Guds vilja. Hur gör man då Guds vilja? Ja, först och främst måste vi ha lärt känna Gud. Det gör vi när Jesus finns i vårt hjärta och vi har sagt ja till hans herrevälde. Återigen betydelsen av livgivande relation.
Vi började med Rom.1:16-17. De sista orden i v17 är också av stor betydelse för en fungerande relation i tro och rättfärdighet! Paulus skriver. ” för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.  En kraftfull mening. Trons lydnad! Vi har gått igenom trons betydelse, men inte trons lydnad. Själva ordet lydnad har ingen god klang i vårt postmoderna och sekulära samhälle. Ibland får man nästan känslan av att lydnad är något full och alldeles förlegat!
 (C) Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. (D) Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. (E) Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. (F) I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Gal.5:3-6

Här kan vi se konsekvensen av trons lydnad. När vi blir kvar i honom kan vi urskilja vad som är rätt och vad som är fel, även vad som är dåligt eller bra för oss. Trons lydnad hjälper oss att se frälsningens glädje och befrielse. Trons lydnad är ett hjälpmedel för ständigt vara kvar i helgelsen.
Jag måste påminna en gång till om att det inte går att läsa sig till detta. Det enda sättet är att fråga: ”Vem är du Jesus?” Frågan föder en vilja att lära känna Jesus på djupet, först då ser vi att det bär i alla livets olika situationer.
 Därför säger Herren så:
        Om du vänder om
    låter jag dig komma tillbaka,
        och du ska få tjäna mig.
    Om du skiljer det äkta
        från det oäkta
            ska du bli som min mun.
    Folket ska vända tillbaka till dig,
        men du ska inte vända tillbaka
            till dem.
20 (N) Jag ska göra dig till en fast
        kopparmur mot detta folk.
    De ska strida mot dig,
        men de kan inte besegra dig,
    för jag är med dig
        för att hjälpa dig och rädda dig,
            säger Herren.
21 Jag ska rädda dig
        ur de ondas våld
    och befria dig
        ur våldsmännens hand.  Jer.15:19-21
Det finns en gudomlig samstämmighet om relationer i Guds ord. Omvändelsen är ett sätt att hela tiden ha en god relation till Herren.  Olika hinder, dimmor och problem kommer alltid att finnas. Men i Jesu kan vi lättare hantera allt som vi möter. Här finns den stora skillnaden.

lördag 25 april 2020

Svenska kyrkan och nattvarden

file:///C:/Users/User/Documents/Svenska%20kyrkan_%20Vi%20firar%20inte%20nattvard%20p%C3%A5%20distans%20-%20Dagen%20%E2%80%93%20dagstidning%20p%C3%A5%20kristen%20grund%2025%20april%202020.pdf

Intressant läsning! Det måste alltså vara en präst närvarande för att fira Herrens måltid! Jag bara undrar var vi kan hitta detta i Bibeln, Guds ord. Tänker på alla förföljda kristna i världen som lever i hemlighet med sin tro. För mig gäller Jesu egna ord: 

18 (J) Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. 19 (K) Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. 20 (L) För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Matt.18:18-20 

Dessa ord från Jesus räcker länge för mig.

måndag 20 april 2020

Att sätta potatis


Att sätta potatis 


Vi har glädjen och möjligheten till att plantera örter och annat i pallkragar.  Vi har dom i trädgården med skiftande resultat. Detta år fick vi för oss att nu var det dags att testa potatis. Sagt och gjort. Vi for iväg och inhandlade örter och sättpotatis. När vi stod i butiken och tittade på sättpotatisen, så undrade vi..ska det verkligen bli något av dessa.

 Dom var skrynkliga, mjuka och fullt med långa utväxter. Inga skönheter precis. Men Monica bedyrade att dom skulle se ut sådär! Väl hemma började vi planera i pallkragarna. Örterna kom på plats och sist hamnade potatisen i jorden. Kunde inte sluta att tänka på utseendet på potatisen.

 Ok, vi bestämde oss för att tro det bästa. Jorden var förberedd så nu var det bara att vattna och följa utvecklingen.
Det gick en vecka, två veckor nästan, tills jag kunde urskilja en början till blast. Därefter gick allt fort. Blasten blev större och större. Potatisen tog helt över i pallkragen.

 En dag när jag vattnade så blev det bara så tydligt..Jesus ville berätta något för mig! Han ser Inte på oss som vi såg på sättpotatisen. Han ser och vet hur vi kan bli. Det finns ingen kasseringsblick i honom. Vi är alla vackra i Hans ögon.

När vi planterade sättpotatisen i jorden så tillät vi potatisen dö. Ur den processen kom det upp helt nya underbara potatisplantor med grön vacker blast. Inte nog med det, i den mörka jorden föds nya potatisar, alldeles nya skapelser. För att det skulle kunna ske fick vi vattna och vattna och nyfiket betrakta utvecklingen.

I 1 Kor 3:7 står det ”Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud ger växten.”

 Jes. 61:11..” För liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så ska Herren Gud låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk.”

Tänk att en pallkrage kan berätta för mig och tydliggöra Guds plan, inte bara för mig utan för alla som vill följa Honom.

Paulus skriver i 2 Kor. 5:17
” Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.”


söndag 12 april 2020

Den Uppståndne Jesus Kristus


Löftet om den helige Ande
I min förra skrift,[a] käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde,[b] fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."  Apg.1:1-5
Jesu himmelsfärd
När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."  Apg. 1:1-11 

En underbar text, med många budskap till oss!
Vad tänkte lärjungarna när Jesus försvann inför deras ögon igen? Vad tänker vi när vi läser texten. Vad var det som grep tag i lärjungarna och i oss? Jag har inget svar på det. Det jag vet är hur jag själv upplever texten och reagerar på den.
Vad är det jag ser för mitt inre, efter att jag läst texten?
Jag kan för mitt inre se hur Jesus lyfter sina händer och ljus strömmar runt honom. Men det viktigaste; det strömmar ljus genom hålen i hans händer! Bekräftelsen på att Han är den Uppståndne Jesus! Jag ser också hålen i hans fötter. Han har också visat mig hålet i Hans sida.
Detta är det viktigaste för mig! Varför? Tack vare att jag kan se dessa märken på Hans kropp, så vet jag att Han är den korsfäste som åter har LIV. Vad betyder det för mig? ALLT, PRECIS ALLT.
Genom dessa märken har jag fått möjligheten till ETT NYTT LIV, genom hans offer för mig. Han inte bara offrade sig för mig, han offrade sig för hela världen. För alla som vill ta emot Honom.
Han ler mot mig och räcker ut sina hålmärkta händer och säger; FÖLJ MIG! Vad kan man då annat göra än att bara ta hans hand och följa honom.
Hålen berättar att jag är korsfäst med honom och har gått från död till ett EVIGT LIV med honom.

” Tack Jesus, att jag för mitt inre fick se hur ljuset strömmade genom dina hålmärkta händer, de märken som bekräftar att du lever och att du lät dig korsfästas för mig. Tack att jag äntligen förstår ditt enorma lidande för mig och alla människor. Det finns bara en väg, och den är att FÖLJA DIG. Tack älskade Jesus för denna mäktiga syn du gav mig i morse.”
 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom." Joh. 14:6-7


lördag 4 april 2020

Du är älskadI dessa annorlunda tider behöver vi höra att vi är älskade. Den sanna kärlek är den kärlek som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Jag vill bara tipsa om möjligheten att läsa Bibeln i dessa tider. Du kan ha den i mobilen och då vill jag föreslå "Folkbibeln och YouVersion. Upptäck dessa appar, du kan läsa och du kan även lyssna i hörlurarna.
Hur det än känns hur det än är så kvarstår detta
Du är älskad

torsdag 13 februari 2020

Böcker ska glänsa som solar
Böcker ska blänka som solar
Och gnistra som tomtebloss
Medan vi läser böckerna
Läser böckerna oss

Kan böckerna läsa människor?
Det kan de förstås!
Hur skulle de annars veta
Allting om oss?

Lennart Hellsing

tisdag 11 februari 2020

Sanningens ord, när det känns kämpigt

Sanningens ord, när det känns kämpigtDå talade han och sade till mig: »Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.  Sak.4:6

 Men var vid gott mod, Serubbabel! säger Herren. Var vid gott mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Var vid gott mod, allt folk i landet, säger Herren, och arbeta, för jag är med er, säger härskarornas Herre. Hag.2:5

18 Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matt.28:18

 20 och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut.” Matt 28:20

Guds ord, Jesu ord innebär alltid seger.lördag 8 februari 2020Bara vara
Gud, du som själv är relationer,
Ge mig lyhördhet för andra.
utan att glömma mig själv.
Ge mig öppenhet,
även om jag blir sårad ibland.
Lär mig ta del av vad andra ger mig,
utan att ta över deras ansvar.
Gör mig ansvarig för mitt liv.
Ge mig mod att sätta mina gränser
och inlevelse att känna var andra sätter sina.
Hjälp mig vila i tillit,
utan bitterhet över det förgångna
eller otålighet inför morgondagen.
Gud, i dina händer
lämnar jag allt det som hindrar mig
att leva närvarande i det som sker.
Viska förlåtelsens mysterium i mitt öra
så att jag får kraft att bara var.

tisdag 10 december 2019

För fulla segel


För fulla segel

Ett segelfartyg för fulla segel är bland det mäktigaste jag vet. Fartyget tar sig fram på vattnet med vinden som enda kraftkälla. De som framför fartyget med fulla segel har min stora respekt. De vet hur man hanterar vinden maximalt. Underbart att skåda.
En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens[b] utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2Kor3:4-6

Texten ovan har jag läst många gånger. Igår kväll läste jag den igen, och plötsligt fick den en helt annan innebörd än tidigare. Den blev levande, den blev ihopkopplad med annat jag läst. Det uppstod ett sammanhang som jag snuddat vid tidigare, men som nu blev mycket tydligt. För att vi ska kunna gå vidare så ska vi läsa versen innan.
 3 Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. 2Kor.3:3

Paulus vill undervisa om skillnaderna mellan de olika förbunden. Det gamla med Mose och det nya med Jesus Kristus. Mose representerar stentavlorna och Jesus talar om tavlor av kött i våra hjärtan! Här är skillnaden! Därför skriver Paulus i vers 4: ” En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus.
Vår förmåga, förstånd och vishet kommer inte från oss själva, utan kommer från Gud. Det är en gåva, den som Jesus lovade oss. Gåvan är den helige Ande.
Det är bara genom den helige Andes ledning som vi kan tjäna, det finns ingen annan väg. Han har gett oss en förmåga att vara tjänare i ett nytt förbund. Det är Andens förbund inte bokstavens! Slutklämmen i vers 6 förklarar att ”bokstaven dödar, men Anden ger liv.
Det finns ett ord som är både på gott och ont; fundamentalism! Ordet betyder att återvända till ursprunget! För oss kristna är detta livsavgörande. Ursprunget är Guds ord som är Jesus. Problemet som jag vill belysa är hur vi läser Guds ord. Är det ”bokstav på ett pappersblad” eller läser vi med den helige Andens vägledning?
 10 "Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. 12  Jag fastar två gånger i veckan[c], jag ger tionde av allt jag får in[d].
13 Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet[e] och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd." Luk.18:10-14

Här är två helt olika människor som upplever sin relation till Gud på olika sätt. Den ene tar allt bokstavligt och givet, den andre söker bara efter nåd från Gud. Vi ska nog inte vara för kvicka att döma farisén, för jag tror vi hamnar där ibland. Tullindrivaren visste vad han gjort och hur han levde.
Om jag rannsakar mig själv, hur många gånger har jag inte använt Guds ord felaktigt? Det har blivit en hammare istället för att ge barmhärtighet. Hur har det då yttrat sig? Ofta har jag tagit ett ord ur Bibeln, isolerat det från sammanhanget och använt det dömande! Bokstaven dödar men Anden ger liv! (Misstänker att jag är i ”gott” sällskap!)
Jag tror att detta är kristenhetens största dike! Hur? Det händer alldeles för ofta att lösryckta bibelord skapar en ”ny teologi” som blir ett tillägg! Alla former av tillägg skapar splittring, oro, oenighet och annan oreda.
10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder[f], att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 11 Av Chloes folk[g] har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12  Vad jag menar är att ni var och en säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos[h]" eller "Jag håller mig till Kefas[i]" eller "Jag håller mig till Kristus". 13 Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? 1Kor1:10-13
Paulus beskriver detta på ett mycket levande sätt! Han vill inte att vi ska luta oss mot människor och deras teologi utan att vi ska ledas av den helige Ande. Bokstaven dödar men Anden ger liv. För Paulus var detta ingen nyhet, han stötte på fenomenet dagligen, precis som vi gör!
Det händer ofta att jag skriver ut listor över olika ämnesområden i Bibeln. Jag tycker det är bra, men det finns en stor fara! Ta detta med ”vem jag är i Kristus”. Underbar läsning, men jag måste påminna mig om vad som står före och efter versen. Tar jag bara en vers och inte läser sammanhanget kan det bli mycket farligt! Då kan det bli fundamentalism, det blir ett isolerat bibelord. Bokstaven dödar men Anden ger liv!
16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig[d] till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.2Tim3:16-17

När den helige Ande leder oss i Guds ord, då inser vi att Guds ord är utandad till oss, det är levande och vill göra skillnad. Då finns möjligheten till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Till vad då? Till att bli gudsmänniskor, fullt färdiga och väl rustade för goda gärningar. Bokstaven dödar men Anden ger liv!
7 När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: "Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne." Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. 9 När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste[e] först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. 10 Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" 11 Hon svarade: "Nej, Herre." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!" Joh.8:7-11

Denna text är en av de vackraste jag vet. Här står kvinnan, anklagad för äktenskapsbrott. Enligt lagen ska hon stenas till döds. Jesus vet alla deras tankar, och handlingar som fanns hos dem som dömde henne och som skulle utföra detta grymma straff. Texten tål att läsas hur många gånger som helst!
Här fanns ingen plats för fundamentalism utan Jesus visar en annan väg, sanningens väg. Hon hade syndat, hon hade gjort fel. Han visste vad hon gjort! Då säger Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!” Han dömer henne, men ger henne nåd.
Det finns ett uttryck som säger att text förklarar text. Jesus såg längre än bokstaven och därför gav Anden liv.


Var inte rädd

Var inte rädd! Du skall kasta dem med kastskovel, och vinden skall föra bort dem      och stormen skingra dem. Men själv skall du f...